اطلاعیه

آزمایشگاههای علوم زمین با داشتن تجهيزات پيشرفته خدمات مختلفى را در زمينه هاى معدن ، زمين شناسى،شيمى،فيزيک،کانه آرائى وفرآورى مواد معدنى به کاربران رشته های مختلف زمین شناسی و معدن ارائه مى کند.